صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۰.۰۸ ۳.۶۳ ۳۴.۶۶ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۷ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۴ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۷ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۶ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۰.۰۶ ۰.۳۷ ۲۲.۲۷ ۲۸۲.۳
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۰.۰۵ ۲.۴۶ ۲۱.۹۷ ۷۲۳,۲۱۹.۹۹
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۰.۰۷ ۲.۱۶ ۲۸.۱۲ ۲۴۳,۷۱۸.۷۲
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۲ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۳۴ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۰.۰۵ ۲.۴۸ ۲۱.۶۳ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۸ (۰.۸۳) ۳۵.۳۹ (۹۵.۱۵)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۶ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۲۱ ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۳ ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۲۱ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۰.۲۱ ۲.۰۸ ۱۱۸.۱۵ ۱۸۶,۴۵۶.۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۷۲) ۲۱.۷۹ (۹۲.۹)