صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۰.۰۲ (۲.۷۸) ۸.۰۵ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۱۱) ۲۲.۱۸ (۳۲.۶۳)
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۰۸ ۱.۱۹ ۳۶.۳۵ ۷,۳۰۱.۴۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۲ ۰.۳۹ ۷.۸۳ ۳۱۹.۷۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۲ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۹ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۹ ۰.۳۶ ۳۸.۹۷ ۲۷۶.۹۲
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۶ (۰.۲۲) ۲۵.۸۹ (۵۴.۴۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۶ ۱.۱۴ ۲۳.۷۵ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۴۱ ۲۱.۰۶ ۳۴۲.۲۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۰۷ (۱.۴۱) ۲۹.۷۹ (۹۹.۴۳)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۶۱ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۸ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۲۷ ۲۱.۰۲ ۱۶۶.۶۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۴۷ ۲۲.۱۴ ۴۴۷.۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۰۶ (۰.۵۷) ۲۳.۳۵ (۸۷.۴۸)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۰۸ (۰.۰۲) ۳۱.۶۱ (۶.۳۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۴۶ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۴۷ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۸۷ ۰