صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۰.۰۱ (۱.۱۹) ۵.۰۱ (۹۸.۷۴)
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۰.۰۹ (۰.۰۷) ۳۷.۶۵ (۲۱.۴)
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۴۷ ۲۴.۴۸ ۴۵۸.۹۳
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۶۳ ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۵ ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۰.۰۳ ۰.۳۸ ۱۳.۶۲ ۲۹۸.۱۲
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۰.۰۶ ۱.۸۹ ۲۶.۲ ۹۱,۷۷۳.۰۴
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۰.۰۹ ۰.۵ ۳۸.۹۵ ۵۲۲.۷۵
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۰ (۱.۳۳) ۰.۲۹ (۹۹.۲۵)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۰.۱۲ (۰.۴۱) ۵۷.۲۹ (۷۷.۶۳)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۵۳ ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۳۳ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۰.۰۴ ۰.۴۵ ۱۵.۴۲ ۴۰۹.۴۳
۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۱۵ ۰
۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۰.۰۶ (۱.۱۵) ۲۳.۱۲ (۹۸.۵۵)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۰.۰۶ (۱.۱۴) ۲۳.۳۶ (۹۸.۵۱)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۰.۰۹ (۱.۱۲) ۴۰.۸ (۹۸.۳۵)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۸ ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۶۳ ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۴۳ ۱۸.۸ ۳۸۵.۹۱