صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰.۰۷ (۰.۲۷) ۲۹.۳۷ (۶۲.۶۶)
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۲۹ ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۳۸ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰.۰۸ ۲.۳۷ ۳۴.۴۱ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰.۰۹ ۳.۵۵ ۳۶.۵۹ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۰.۰۶ ۱.۸۶ ۲۲.۴۹ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰.۰۵ (۰.۳۵) ۱۹.۷۱ (۷۲.۳۲)
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۰.۰۹ ۱.۷۷ ۳۷.۹۱ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۷۸ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۷۹ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰.۰۳ (۰.۸۷) ۱۳.۵۲ (۹۵.۹۵)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰.۰۵ (۲.۳۱) ۲۱.۹۵ (۹۹.۹۸)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰.۰۵ (۲.۴۷) ۲۱.۹۲ (۹۹.۹۹)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۳۵ ۲۱.۹۸ ۲۶۳.۵۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۰.۰۷ ۰.۶۲ ۲۹.۸۴ ۸۶۲.۲۹
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۲۱ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۶ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۰.۰۵ (۳.۱۴) ۲۲.۰۳ (۱۰۰)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۰.۰۵ (۲.۵) ۲۲.۰۹ (۹۹.۹۹)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۵۳ ۱۷.۹۲ ۵۹۷.۳۲