صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۴ ۰
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۵ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۲۱.۸۲ ۲,۴۵۹.۳۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۹۹ ۲۱.۸۳ ۳,۵۲۱.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۰۵ ۴.۳۶ ۲۱.۸۵ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۰۶ ۴.۴ ۲۳.۴۱ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۶ ۱.۷ ۲۵.۹۹ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱ ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۵ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۵ (۱.۴) ۲۲ (۹۹.۴۲)
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۰۶ (۱.۹۱) ۲۴.۶۵ (۹۹.۹۱)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۹ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۴۱) ۲۱.۹۵ (۷۷.۹۶)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۰.۰۷ (۴.۳۶) ۲۷.۴۳ (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۲ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۷۱ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۰۵ ۱.۸۸ ۲۲.۰۵ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۳۹ ۲۱.۹۷ ۳۱۴.۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰.۰۵ ۱.۵۷ ۲۲.۰۳ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۰۵ ۰.۵۷ ۲۲.۰۹ ۶۹۷.۸۷