صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۴۸ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۷۱ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۰.۰۱) (۲.۶۲) (۲.۲) (۹۹.۹۹)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰.۰۱ (۱.۲۵) ۳.۱ (۹۹)
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ (۰.۰۸) ۱.۱۶ (۲۴.۵۶) ۶,۷۴۳.۷
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۶۸) ۱۸.۸۷ (۹۱.۶۵)
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۳۴ ۱.۵۱ ۲۴۴.۳۵ ۲۳,۶۶۹.۷
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۶ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۲ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۰۷ ۱.۰۸ ۳۰.۶۴ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۸۶ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۷۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۵ ۰.۷۲ ۲۱.۹۲ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰.۰۷ ۱.۵۲ ۲۹.۱۲ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۵۱ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۴۸ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰.۰۵ ۱.۶۱ ۲۲.۰۲ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۲۱.۹۹ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰.۰۵ (۱.۰۷) ۲۱.۹۶ (۹۸.۰۱)
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۷۱ ۰