صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰.۰۸ ۱.۵۸ ۳۱.۶۲ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۸۵ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۷.۹۲ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۵۳ ۲۱.۹۳ ۵۹۹.۰۱
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۱۹ ۲۲.۰۳ ۱۰۲.۴۹
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۴۸ ۲۲ ۴۷۰.۷۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۰۵ ۱.۳ ۲۲.۰۲ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۰۷ ۱.۰۸ ۲۸.۸۷ ۴,۹۲۳.۹۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۳۳ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۱۶ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۵ ۰.۵۱ ۲۲.۰۷ ۵۴۵.۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۵ ۰.۳۸ ۲۲.۰۸ ۲۹۶.۵۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۰۵ ۰.۸۸ ۲۲.۱ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۲۲.۱۱ ۱۹.۸۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۲۱ ۲۵.۸۸ ۱۱۱.۲۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۴۹ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۹ ۰ ۳۷.۶۳ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۰۲ ۰.۱ ۷.۴۲ ۴۴.۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۶۵ ۲۱.۷۸ ۹۵۷.۵