صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تصویب حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تصویب اساسنامه صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ تصویب تمدید فعالیت صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ تغییر متولی صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تصویب تمدید فعالیت صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان تغییرات اساسنامه
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ تغییر نوع صندوق از " در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود" به " در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" -حذف بانک خاورمیانه به عنوان رکن ضامن نقدشوندگی -حذف بانک سامان به عنوان رکن ضامن جبران خسارت یا سود -افزایش سقف صندوق تغییرات اساسنامه