صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تصویب حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تصویب اساسنامه صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ تصویب تمدید فعالیت صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ تغییر متولی صندوق تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تصویب تمدید فعالیت صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ تغییر نوع صندوق از " در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود" به " در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" -حذف بانک خاورمیانه به عنوان رکن ضامن نقدشوندگی -حذف بانک سامان به عنوان رکن ضامن جبران خسارت یا سود -افزایش سقف صندوق تغییرات اساس نامه