صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۵ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ رویه پذیره نویسی صندوق دانلود