صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 تامين سرمايه کاردان 39.900
2 شرکت تدبیرگران فردای امید(سهامی خاص) 100