فایل راهنمای صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان

 

 

"به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند از تاریخ 1397/09/08 ثبت صدور اینترنتی و واریز وجه در صندوق تا اطلاع ثانوی امکانپذیر نمی باشد و به محض باز شدن این دسترسی اطلاع رسانی خواهد شد." 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/18
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 32,374,783
تعداد واحدهای باقی مانده: 7,625,217
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 32,524,129,784,761
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,006,182
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,613
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,004,061
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره بین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/18 1,006,182 1,004,613 552- 0 115,278,143 31,173 81,177,296 32,374,783 32,524,129,784,761
  2 1397/09/17 1,005,415 1,003,850 552- 0 115,278,143 0 81,146,123 32,405,956 32,530,704,678,267
  3 1397/09/16 1,004,241 1,002,682 552- 0 115,278,143 0 81,146,123 32,405,956 32,492,855,859,157
  4 1397/09/15 1,003,768 1,002,209 551- 0 115,278,143 126,752 81,146,123 32,405,956 32,477,552,959,144
  5 1397/09/14 1,003,296 1,001,743 550- 0 115,278,143 31,391 81,019,371 32,532,708 32,589,404,935,322
  6 1397/09/13 1,001,331 999,794 548- 0 115,278,143 127,327 80,987,980 32,564,099 32,557,401,086,053
  7 1397/09/12 1,001,728 1,000,189 546- 0 115,278,143 118,416 80,860,653 32,691,426 32,697,612,501,140
  8 1397/09/11 999,854 998,335 545- 89,477 115,278,143 67,553 80,742,237 32,809,842 32,755,206,003,654
  9 1397/09/10 997,745 996,243 545- 0 115,188,666 0 80,674,684 32,787,918 32,664,743,298,701
  10 1397/09/09 1,000,306 998,771 545- 0 115,188,666 0 80,674,684 32,787,918 32,747,637,212,136
  11 1397/09/08 999,839 998,305 545- 178,851 115,188,666 57,592 80,674,684 32,787,918 32,732,338,051,849
  12 1397/09/07 999,371 997,831 547- 111,306 115,009,815 69,662 80,617,092 32,666,659 32,595,807,352,011
  13 1397/09/06 1,000,834 999,272 548- 216,552 114,898,509 77,447 80,547,430 32,625,015 32,601,271,117,523
  14 1397/09/05 999,700 998,138 550- 0 114,681,957 0 80,469,983 32,485,910 32,425,420,283,348
  15 1397/09/04 1,001,692 1,000,102 65 62,574 114,681,957 19,059 80,469,983 32,485,910 32,489,228,050,999
  16 1397/09/03 1,001,221 999,629 65 0 114,619,383 0 80,450,924 32,442,395 32,430,350,060,443
  17 1397/09/02 1,002,549 1,000,936 66 0 114,619,383 0 80,450,924 32,442,395 32,472,773,033,180
  18 1397/09/01 1,002,085 1,000,472 65 45,050 114,619,383 21,106 80,450,924 32,442,395 32,457,706,679,137
  19 1397/08/30 1,017,919 1,016,305 65 93,456 114,574,333 27,942 80,429,818 32,418,451 32,947,025,044,910
  20 1397/08/30 1,001,614 1,000,000 65 93,456 114,574,333 27,942 80,429,818 32,418,451 32,418,442,201,355