" سرمایه‌گذاران محترم، بدلیل تکمیل ظرفیت صندوق، از هرگونه واریز وجه جهت صدور جدا خودداری نمایید، درغیر اینصورت وجه واریزی بعد از 7 روز کاری به حساب سرمایه گذار عودت داده خواهد شد."

 

فایل راهنمای صدور و ابطال اینترنتی

 

لزوم ثبت نام کلیه سرمایه‌گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان (سجام)

احتراماً به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم صندوق می‌رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی  https://profilesejam.csdiran.com اقدام به ثبت‌نام اینترنتی در این سامانه نمایند. بدین صورت سرمایه‌گذاران می‌توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

 

(لازم به ذکر است لیست دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت در همان سایت معرفی شده است که سرمایه‌گذاران می‌بایست برای تکمیل ثبت‌نام خود به آن مراجعه کنند.)

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 39,319,345
تعداد واحدهای باقی مانده: 680,655
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,385,719,047,978
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,738
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,688
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,022,928
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره بین
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری: المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت: شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول: بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 1,003,738 1,001,688 21,240 199,368 131,558,235 124,266 89,186,840 39,319,345 39,385,719,047,978
  2 1398/02/02 1,003,168 1,001,089 21,153 0 131,358,867 0 89,062,574 39,244,243 39,286,961,567,192
  3 1398/02/01 1,002,529 1,000,465 21,942 0 131,358,867 59,623 89,062,574 39,244,243 39,262,494,141,286
  4 1398/01/31 1,019,049 1,016,988 21,908 0 131,358,867 0 89,002,951 39,303,866 39,971,560,181,979
  5 1398/01/31 1,002,061 1,000,000 21,908 0 131,358,867 0 89,002,951 39,303,866 39,303,866,106,371
  6 1398/01/30 1,018,106 1,016,078 19,394 0 131,358,867 0 89,002,951 39,303,866 39,935,808,828,315
  7 1398/01/29 1,017,657 1,015,629 19,393 13,266 131,358,867 45,674 89,002,951 39,303,866 39,918,138,537,377
  8 1398/01/28 1,017,327 1,015,300 19,378 0 131,345,601 64,760 88,957,277 39,336,274 39,938,135,705,461
  9 1398/01/27 1,016,631 1,014,584 21,398 98,396 131,345,601 104,361 88,892,517 39,401,034 39,975,643,874,911
  10 1398/01/26 1,016,300 1,014,247 21,395 1,475 131,247,205 193,637 88,788,156 39,406,999 39,968,449,722,106
  11 1398/01/25 1,015,832 1,013,807 17,444 1,163 131,245,730 78,375 88,594,519 39,599,161 40,145,921,966,682
  12 1398/01/24 1,015,157 1,013,134 17,410 0 131,244,567 0 88,516,144 39,676,373 40,197,474,999,614
  13 1398/01/23 1,014,429 1,012,428 16,582 0 131,244,567 0 88,516,144 39,676,373 40,169,481,443,042
  14 1398/01/22 1,013,982 1,011,981 16,582 246 131,244,567 120,966 88,516,144 39,676,373 40,151,749,079,797
  15 1398/01/21 1,013,498 1,011,504 16,531 103,803 131,244,321 115,606 88,395,178 39,797,093 40,254,921,699,476
  16 1398/01/20 1,012,900 1,010,930 10,881 75,145 131,140,518 77,306 88,279,572 39,808,896 40,244,001,534,998
  17 1398/01/19 1,012,120 1,010,167 10,403 19,426 131,065,373 160,876 88,202,266 39,811,057 40,215,830,707,568
  18 1398/01/18 1,011,766 1,009,825 10,366 0 131,045,947 14,372 88,041,390 39,952,507 40,345,050,531,134
  19 1398/01/17 1,011,025 1,009,110 9,410 0 131,045,947 0 88,027,018 39,966,879 40,330,980,543,170
  20 1398/01/16 1,010,226 1,008,320 9,409 0 131,045,947 0 88,027,018 39,966,879 40,299,401,435,720