اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 38,893,869
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,106,131
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,935,212,418,299
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,341
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,063
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,003,270
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/03 1,002,341 1,001,063 2,207 277,222 106,094,788 275,172 65,237,009 38,893,869 38,935,212,418,299
  2 1397/02/02 1,002,001 1,000,719 2,237 25,954 105,817,566 32,685 64,961,837 38,891,819 38,919,769,170,615
  3 1397/02/01 1,001,733 1,000,449 2,381 0 105,791,612 0 64,929,152 38,898,550 38,916,026,272,911
  4 1397/01/31 1,017,452 1,016,166 2,423 0 105,791,612 0 64,929,152 38,898,550 39,527,401,147,158
  5 1397/01/31 1,001,286 1,000,000 2,423 0 105,791,612 0 64,929,152 38,898,550 38,898,567,187,858
  6 1397/01/30 1,015,622 1,014,336 2,432 124,731 105,791,612 47,819 64,929,152 38,898,550 39,456,213,113,656
  7 1397/01/29 1,015,129 1,013,842 2,443 119,876 105,666,881 70,869 64,881,333 38,821,638 39,358,993,702,183
  8 1397/01/28 1,014,574 1,013,285 2,445 44,978 105,547,005 124,887 64,810,464 38,772,631 39,287,721,522,096
  9 1397/01/27 1,014,197 1,012,909 2,369 72,339 105,502,027 42,211 64,685,577 38,852,540 39,354,075,677,113
  10 1397/01/26 1,013,950 1,012,656 2,416 0 105,429,688 0 64,643,366 38,822,412 39,313,736,081,678
  11 1397/01/25 1,013,480 1,012,185 2,395 0 105,429,688 0 64,643,366 38,822,412 39,295,446,141,921
  12 1397/01/24 1,012,981 1,011,686 2,407 0 105,429,688 0 64,643,366 38,822,412 39,276,109,828,985
  13 1397/01/23 1,012,487 1,011,192 2,414 87,682 105,429,688 53,883 64,643,366 38,822,412 39,256,921,210,325
  14 1397/01/22 1,011,994 1,010,698 2,423 12,891 105,342,006 162,729 64,589,483 38,788,613 39,203,566,444,875
  15 1397/01/21 1,011,601 1,010,305 2,380 136,165 105,329,115 152,935 64,426,754 38,938,451 39,339,710,396,670
  16 1397/01/20 1,011,029 1,009,729 2,481 41,920 105,192,950 208,150 64,273,819 38,955,221 39,334,211,385,766
  17 1397/01/19 1,010,381 1,009,088 2,400 0 105,151,030 22,815 64,065,669 39,121,451 39,476,998,597,399
  18 1397/01/18 1,010,234 1,008,938 2,374 0 105,151,030 0 64,042,854 39,144,266 39,494,149,366,380
  19 1397/01/17 1,009,988 1,008,691 2,379 0 105,151,030 0 64,042,854 39,144,266 39,484,451,842,121
  20 1397/01/16 1,009,496 1,008,199 2,387 10 105,151,030 108,140 64,042,854 39,144,266 39,465,192,721,756
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi