فایل راهنمای صدور و ابطال اینترنتی

 

لزوم ثبت نام کلیه سرمایه‌گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان (سجام)

احتراماً به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم صندوق می‌رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی  https://profilesejam.csdiran.com اقدام به ثبت‌نام اینترنتی در این سامانه نمایند. بدین صورت سرمایه‌گذاران می‌توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

 

(لازم به ذکر است لیست دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت در همان سایت معرفی شده است که سرمایه‌گذاران می‌بایست برای تکمیل ثبت‌نام خود به آن مراجعه کنند.)

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 34,548,604
تعداد واحدهای باقی مانده: 5,451,396
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 34,548,602,742,681
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,001,584
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,000,000
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,000,697
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره بین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت : شرکت تأمین سرمایه کاردان
ضامن نقد شوندگی اول : بانک تجارت
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/30 1,017,953 1,016,369 697 1,436,089 122,649,427 161,605 85,075,666 34,548,604 35,114,128,841,557
  2 1397/11/30 1,001,584 1,000,000 697 1,436,089 122,649,427 161,605 85,075,666 34,548,604 34,548,602,742,681
  3 1397/11/29 1,017,542 1,015,906 152 115,414 119,777,249 115,010 84,752,456 33,274,120 33,803,394,163,729
  4 1397/11/28 1,015,765 1,014,138 723 244,037 119,661,835 44,513 84,637,446 33,273,716 33,744,124,229,192
  5 1397/11/27 1,016,538 1,014,837 728 0 119,417,798 0 84,592,933 33,074,192 33,564,925,938,091
  6 1397/11/26 1,015,839 1,014,138 1,159 0 119,417,798 0 84,592,933 33,074,192 33,541,780,484,829
  7 1397/11/25 1,015,400 1,013,699 1,159 138,871 119,417,798 221,989 84,592,933 33,074,192 33,527,272,263,873
  8 1397/11/24 1,014,939 1,013,242 1,157 72,484 119,278,927 67,616 84,370,944 33,157,310 33,596,377,640,791
  9 1397/11/23 1,014,432 1,012,729 1,874 0 119,206,443 0 84,303,328 33,152,442 33,574,438,362,057
  10 1397/11/22 1,013,847 1,012,172 1,874 248,610 119,206,443 31,956 84,303,328 33,152,442 33,555,970,110,128
  11 1397/11/21 1,013,393 1,011,706 1,887 0 118,957,833 0 84,271,372 32,935,788 33,321,345,437,940
  12 1397/11/20 1,012,423 1,010,741 2,465 0 118,957,833 0 84,271,372 32,935,788 33,289,567,757,492
  13 1397/11/19 1,011,971 1,010,289 2,464 0 118,957,833 0 84,271,372 32,935,788 33,274,663,792,212
  14 1397/11/18 1,011,519 1,009,837 2,464 73,888 118,957,833 82,570 84,271,372 32,935,788 33,259,770,150,084
  15 1397/11/17 1,011,052 1,009,370 2,464 83,260 118,883,945 51,276 84,188,802 32,944,470 33,253,167,371,403
  16 1397/11/16 1,010,612 1,008,931 2,466 53,711 118,800,685 61,824 84,137,526 32,912,486 33,206,426,845,369
  17 1397/11/15 1,009,881 1,008,222 2,465 92,090 118,746,974 139,365 84,075,702 32,920,599 33,191,256,649,879
  18 1397/11/14 1,009,347 1,007,717 1,885 39,135 118,654,884 33,635 83,936,337 32,967,874 33,222,293,035,590
  19 1397/11/13 1,008,723 1,007,078 3,905 0 118,615,749 0 83,902,702 32,962,374 33,195,688,035,169
  20 1397/11/12 1,008,075 1,006,440 4,302 0 118,615,749 0 83,902,702 32,962,374 33,174,665,545,184