ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/03 2,256,971 5.77 % 16,631,102 42.53 % 20,144,591 51.51 % 72,192 0.18 % 832,264 2.13 %
2 1397/02/02 2,267,646 5.77 % 16,621,678 42.3 % 20,341,361 51.77 % 60,829 0.15 % 833,036 2.12 %
3 1397/02/01 2,271,474 5.7 % 16,614,321 41.72 % 20,809,373 52.25 % 130,945 0.33 % 834,798 2.1 %
4 1397/01/31 2,276,675 5.74 % 16,606,668 41.86 % 20,669,797 52.1 % 117,083 0.3 % 835,347 2.11 %
5 1397/01/30 2,276,343 5.75 % 16,598,409 41.92 % 20,669,797 52.2 % 53,943 0.14 % 835,106 2.11 %
6 1397/01/29 2,276,018 5.75 % 16,590,157 41.92 % 20,668,876 52.22 % 43,817 0.11 % 834,900 2.11 %
7 1397/01/28 2,275,885 5.75 % 16,582,550 41.87 % 20,682,336 52.23 % 59,401 0.15 % 835,410 2.11 %
8 1397/01/27 2,281,293 5.76 % 16,574,996 41.87 % 20,681,981 52.25 % 46,809 0.12 % 835,488 2.11 %
9 1397/01/26 2,293,024 5.81 % 16,567,448 41.95 % 20,284,662 51.36 % 350,695 0.89 % 835,965 2.12 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi