صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ افزایش سقف واحد های صندوق از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ثبت هزینه عضویت در کانون ها مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ افزایش سقف واحد های صندوق از ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ تغییر رکن حسابرس از موسسه حسابرسی بیات رایان به موسسه حسابرسی فاطر تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تصویب حذف رکن ضامن نقدشوندگی صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ تصویب امیدنامه صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ تغییر کارمزد ضامن نقد شوندگی بند ۹-۳ امیدنامه صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ اصلاح ترکیب دارایی های صندوق با درامد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تغییر تاریخ واریز سود صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تغییر مدیر ثبت صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تغییر کارمزد مدیر صندوق با درآمد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ اصلاح ترکیب دارایی های صندوق با درامد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ افزایش سقف صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان از ۳۰ میلیون واحد به ۵۰ میلیون واحد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۳۰ میلیون واحد به ۴۰ میلیون واحد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ افزایش هزینه حسابرس، تغییر نرخ پیش بینی سود صندوق و تصویب هزینه های برگزاری مجامع تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۱۵ میلیون واحد به ۳۰ میلیون واحد تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۵/۱۳ تغییر نوع صندوق از " در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود" به " در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" -حذف بانک خاورمیانه به عنوان رکن ضامن نقدشوندگی -حذف بانک سامان به عنوان رکن ضامن جبران خسارت یا سود -افزایش سقف صندوق تغییرات امیدنامه