صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ارتباط با صندوق

نام شعبه

آدرس

مدير

تلفن

مرکزی

تهران-خیابان نلسون ماندلا-خیابان کاج آبادی پلاک114

کد پستی: 1966916531

الهام فروغی

96621165-96621130-96621112-96621132