صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق
منبع -
مقدمه افزایش سقف واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق
متن خبر

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 100.000.000 واحد به 150.000.000 واحد.

پیوست