صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع
منبع -
مقدمه جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ 29/04/1398، رأس ساعت 12 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به ...
متن خبر

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان در روز شنبه مورخ 29/04/1398، رأس ساعت 12 در محل شرکت تأمین سرمایه کاردان واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، خیابان کاج آبادی، پلاک 114، طبقه سوم، با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

1-    رییس مجمع: سرکار خانم المیرا نجف تومرایی، نماینده شرکت تأمین سرمایه کاردان (مدیر صندوق، مدیر ثبت و سهامدار ممتاز)

2-    ناظر اول مجمع: جناب آقای کیومرث شریفی، نماینده شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامدار ممتاز)

3-    ناظر دوم مجمع: جناب آقای نقی مزرعه فراهانی، نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره بین (متولی صندوق)

4-   دبیر مجمع: سرکار خانم الهام فروغی

پیوست