دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ 1397/03/02 با حضور صد در صد سهامداران ممتاز برگزار گردید.
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق