دسته بندی مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان
منبع -
مقدمه به استحضار می‌رساند مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان جهت تصمیم‌گیری در خصوص نحوه محاسبه هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی و اصلاح ترکیب دارایی‌ها صندوق، در روز چهار‌شنبه مورخ 02/03/1397، رأس ساعت 12:00 در محل شرکت تأمین سرمایه‌ کاردان به عنوان مدیر صندوق به آدرس تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفری...
متن خبر
پیوست