دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر توزیع سود دوره منتهی به 1396/06/15
منبع -
مقدمه احتراماً به استحضار کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان می رساند، سود دوره ایی منتهی به 1396/06/15، توزیع گردید.
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق