" سرمایه‌گذاران محترم، بدلیل تکمیل ظرفیت صندوق، از هرگونه واریز وجه جهت صدور جدا خودداری نمایید، درغیر اینصورت وجه واریزی بعد از 7 روز کاری به حساب سرمایه گذار عودت داده خواهد شد."

 

فایل راهنمای صدور و ابطال اینترنتی

 

لزوم ثبت نام کلیه سرمایه‌گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان (سجام)

احتراماً به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم صندوق می‌رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی  https://profilesejam.csdiran.com اقدام به ثبت‌نام اینترنتی در این سامانه نمایند. بدین صورت سرمایه‌گذاران می‌توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

 

(لازم به ذکر است لیست دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت در همان سایت معرفی شده است که سرمایه‌گذاران می‌بایست برای تکمیل ثبت‌نام خود به آن مراجعه کنند.)

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 37,882,769
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,117,231
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,507,083,288,938
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,018,585
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,016,480
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,043,969
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ره بین
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
مدیر سرمایه‌گذاری: المیرا نجف تومرایی ,لادن شنطیا ,نعیمه سادات صفوی میرهن
مدیر ثبت: شرکت تأمین سرمایه کاردان
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/30 1,018,585 1,016,480 27,489 108,994 133,606,390 170,764 92,671,571 37,882,769 38,507,083,288,938
  2 1398/02/29 1,018,000 1,015,892 28,917 108,359 133,497,396 43,284 92,500,807 37,944,539 38,547,537,364,666
  3 1398/02/28 1,017,477 1,015,362 29,392 0 133,389,037 0 92,457,523 37,879,464 38,461,350,905,161
  4 1398/02/27 1,016,743 1,014,646 27,683 0 133,389,037 0 92,457,523 37,879,464 38,434,261,907,730
  5 1398/02/26 1,016,272 1,014,176 27,683 89,842 133,389,037 102,184 92,457,523 37,879,464 38,416,440,417,350
  6 1398/02/25 1,015,802 1,013,706 27,673 300,841 133,299,195 60,704 92,355,339 37,891,806 38,411,142,258,050
  7 1398/02/24 1,015,263 1,013,148 28,442 132,370 132,998,354 90,973 92,294,635 37,651,669 38,146,726,708,414
  8 1398/02/23 1,014,703 1,012,591 25,927 104,952 132,865,984 245,447 92,203,662 37,610,272 38,083,828,823,553
  9 1398/02/22 1,014,155 1,012,078 23,653 149,145 132,761,032 77,437 91,958,215 37,750,767 38,206,728,536,713
  10 1398/02/21 1,013,642 1,011,518 27,081 0 132,611,887 0 91,880,778 37,679,059 38,113,032,683,481
  11 1398/02/20 1,012,974 1,010,775 27,662 0 132,611,887 0 91,880,778 37,679,059 38,085,053,962,119
  12 1398/02/19 1,012,502 1,010,303 27,662 93,099 132,611,887 104,189 91,880,778 37,679,059 38,067,259,822,791
  13 1398/02/18 1,012,024 1,009,826 27,654 148,280 132,518,788 950,394 91,776,589 37,690,149 38,060,475,545,936
  14 1398/02/17 1,011,456 1,009,307 26,090 184,386 132,370,508 126,656 90,826,195 38,492,263 38,850,521,682,067
  15 1398/02/16 1,010,901 1,008,694 30,638 82,524 132,186,122 253,684 90,699,539 38,434,533 38,768,686,426,342
  16 1398/02/15 1,010,442 1,008,188 34,842 68,866 132,103,598 55,691 90,445,855 38,605,693 38,921,784,929,330
  17 1398/02/14 1,009,906 1,007,660 34,854 0 132,034,732 0 90,390,164 38,592,518 38,888,141,378,517
  18 1398/02/13 1,009,174 1,006,983 30,734 0 132,034,732 0 90,390,164 38,592,518 38,862,009,839,443
  19 1398/02/12 1,008,718 1,006,528 30,733 115,886 132,034,732 77,634 90,390,164 38,592,518 38,844,440,596,044
  20 1398/02/11 1,008,232 1,006,039 30,764 20,017 131,918,846 94,575 90,312,530 38,554,266 38,787,095,033,537