صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک تجارت 29,111,066,462,348
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید حسین هاشمی طباطبائی زواره ,لادن شنطیا ,الهام فروغی مازندرانی 28,763,288
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,236,712 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,012,126
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17 بادرآمد ثابت با پیش بینی سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,012,091
تاریخ محاسبه NAV: 1395/07/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,091
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود