صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت تأمین سرمایه کاردان کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک تجارت 28,104,288,123,083
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید حسین هاشمی طباطبائی زواره ,لادن شنطیا ,الهام فروغی مازندرانی 27,890,553
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,109,447 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,700
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/01/17 بادرآمد ثابت با پیش بینی سود قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,007,663
تاریخ محاسبه NAV: 1395/07/29 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,007,663
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود